icon mnmn

1 tuần của bạn

Chỉ cần 5 phút lên kế hoạch để cả tuần vào bếp thật dễ dàng và tiết kiệm!
Chọn
Dùng thực đơn gợi ý
Loading...
Lưu thực đơn
Loading...
Thực đơn cả tuần được gợi ý từ đầu bếp nhiều kinh nghiệm của Món Ngon Mỗi Ngày. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa theo ý thích bằng cách: Xóa món trực tiếp trong bảng hoặc thêm bằng cách Kéo - Thả món ăn từ danh sách "Công thức đã lưu" bên phải màn hình vào bảng thực đơn
Tự lên kế hoạch của bạn bằng cách: Kéo - Thả món ăn từ danh sách "Công thức đã lưu" bên phải màn hình vào Bảng Thức Đơn theo ý muốn.
Thứ Hai
26/10/2020
Buổi sáng
Thêm món
Buổi trưa
Thêm món
Buổi tối
Thêm món
Thứ Ba
27/10/2020
Buổi sáng
Thêm món
Buổi trưa
Thêm món
Buổi tối
Thêm món
Thứ Tư
28/10/2020
Buổi sáng
Thêm món
Buổi trưa
Thêm món
Buổi tối
Thêm món
Thứ Năm
29/10/2020
Buổi sáng
Thêm món
Buổi trưa
Thêm món
Buổi tối
Thêm món
Thứ Sáu
30/10/2020
Buổi sáng
Thêm món
Buổi trưa
Thêm món
Buổi tối
Thêm món
Thứ Bảy
31/10/2020
Buổi sáng
Thêm món
Buổi trưa
Thêm món
Buổi tối
Thêm món
Chủ nhật
01/11/2020
Buổi sáng
Thêm món
Buổi trưa
Thêm món
Buổi tối
Thêm món