Thực đơn dinh dưỡng

Bổ máu

4 Người
Dễ Dễ
35 Phút
4 Người
Dễ Dễ
5 Phút
4 Người
Dễ Dễ
5 Phút
4 Người
Dễ Dễ
20 Phút
4 Người
Dễ Dễ
60 Phút
2 Người
Dễ Dễ
30 Phút
2 Người
Dễ Dễ
40 Phút
4 Người
Dễ Dễ
30 Phút
4 Người
Dễ Dễ
25 Phút
4 Người
Dễ Dễ
20 Phút

Giúp làm việc trí não hiệu quả

4 Người
Dễ Dễ
5 Phút
4 Người
Trung bình Trung bình
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
15 Phút
2 Người
Dễ Dễ
10 Phút
4 Người
Dễ Dễ
20 Phút
2 Người
Dễ Dễ
30 Phút
4 Người
Dễ Dễ
30 Phút
4 Người
Dễ Dễ
30 Phút
2 Người
Dễ Dễ
20 Phút
4 Người
Trung bình Trung bình
120 Phút
4 Người
Dễ Dễ
30 Phút
4 Người
Dễ Dễ
15 Phút

Giảm khối mở thừa của cơ thể

4 Người
Dễ Dễ
20 Phút
4 Người
Dễ Dễ
5 Phút
4 Người
Dễ Dễ
40 Phút
2 Người
Dễ Dễ
30 Phút
2 Người
Dễ Dễ
30 Phút
2 Người
Dễ Dễ
30 Phút
4 Người
Dễ Dễ
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
30 Phút

Hỗ trợ tạo khối cơ xương

4 Người
Trung bình Trung bình
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
5 Phút
10 Người
Dễ Dễ
10 Phút
4 Người
Dễ Dễ
5 Phút
4 Người
Dễ Dễ
40 Phút
2 Người
Dễ Dễ
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
20 Phút
4 Người
Dễ Dễ
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
45 Phút
4 Người
Dễ Dễ
15 Phút
4 Người
Dễ Dễ
30 Phút

Hỗ trợ cho thận khỏe mạnh

4 Người
Dễ Dễ
5 Phút
4 Người
Dễ Dễ
180 Phút
4 Người
Dễ Dễ
10 Phút

LƯU NỘI DUNG COOKIE

Món Ngon Mỗi Ngày sẽ sử dụng Cookies để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn cũng như dùng nó để phân tích, cá nhân hóa nội dung và phân phối các quảng cáo phù hợp với bạn. Bạn vẫn có thể thay đổi cài đặt Cookies của mình bất kỳ lúc nào nếu muốn.