1. Giới thiệu Tập đoàn Ajinomoto:tapdoan-ajinomoto
Tập đoàn Ajinomoto được thành lập từ năm 1909 tại Nhật Bản với việc khám phá ra vị “Umami”.  Cho đến nay, Tập đoàn Ajinomoto đã có 103 nhà máy sản xuất ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hoạt động trong ba lĩnh vực chính là thực phẩm, axít amin, dược phẩm và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe với hơn 1.700 sản phẩm các loại, tạo ra hơn 30.000 việc làm và đạt doanh thu hơn 10 tỉ đô la Mỹ mỗi năm.

Với tôn chỉ “đóng góp những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe trên qui mô toàn cầu nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, Tập đoàn Ajinomoto đã và đang đóng góp cho sự phát triển chung của các nền kinh tế bằng cách tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên toàn thế giới.

Xem thêm thông tin về Tập đoàn Ajinomoto tại đây

 

2. Giới thiệu Công Ty Ajinomoto Việt Nam:

ajinomotovn

Bằng những ý tưởng và sản phẩm được liên tục cải tiến, Ajinomoto Việt Nam làm giàu bữa ăn cho hàng triệu gia đình, góp phần mang đến cho mọi người dân Việt Nam một chuẩn mực sống tốt đẹp và khỏe mạnh hơn. Trong quá trình phát triển, Ajinomoto Việt Nam luôn chú tâm đến việc vận hành quy trình sản xuất cũng như áp dụng những công nghệ thân thiện với môi trường và con người Việt Nam.

Ajinomoto Việt Nam sẽ không ngừng đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam, và sẽ luôn giữ vững vị thế là một trong những công ty thực phẩm hàng đầu.

Xem thêm thông tin về Công Ty Ajinomoto Việt Nam tại đây

Giới thiệu Tập đoàn Ajinomoto

Tập đoàn Ajinomoto được thành lập từ năm 1909 tại Nhật Bản với việc khám phá ra vị “Umami”. Cho đến nay, Tập đoàn Ajinomoto đã có 103 nhà máy sản xuất ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hoạt động trong ba lĩnh vực chính là thực phẩm, axít amin, dược phẩm và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe với hơn 1.700 sản phẩm các loại, tạo ra hơn 30.000 việc làm và đạt doanh thu hơn 10 tỉ đô la Mỹ mỗi năm.

Với tôn chỉ “đóng góp những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe trên qui mô toàn cầu nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, Tập đoàn Ajinomoto đã và đang đóng góp cho sự phát triển chung của các nền kinh tế bằng cách tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên toàn thế giới.

Xem thêm thông tin về Tập đoàn Ajinomoto tại đây

Giới thiệu Công Ty Ajinomoto Việt Nam

Được thành lập từ năm 1991, Công Ty Ajinomoto Việt Nam (gọi tắt là Ajinomoto Việt Nam) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn Ajinomoto, Nhật Bản. Với sứ mệnh góp phần mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, Ajinomoto Việt Nam luôn nỗ lực để mang đến nhiều chủng loại sản phẩm gia vị với chất lượng tốt nhất và an toàn, phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam.
Bằng những ý tưởng và sản phẩm được liên tục cải tiến, Ajinomoto Việt Nam làm giàu bữa ăn cho hàng triệu gia đình, góp phần mang đến cho mọi người dân Việt Nam một chuẩn mực sống tốt đẹp và khỏe mạnh hơn. Trong quá trình phát triển, Ajinomoto Việt Nam luôn chú tâm đến việc vận hành quy trình sản xuất cũng như áp dụng những công nghệ thân thiện với môi trường và con người Việt Nam.
Ajinomoto Việt Nam sẽ không ngừng đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam, và sẽ luôn giữ vững vị thế là một trong những công ty thực phẩm hàng đầu.

Xem thêm thông tin về công ty Ajinomoto Việt Nam tại đây

sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam
Khám phá các sản phẩm khác từ Ajinomoto Việt Nam
Hướng dẫn sử dụng website!