CHƯƠNG TRÌNH MÓN NGON MỖI NGÀY
Như là nguồn cảm hứng và là một phương tiện tham khảo đáng tin cậy giúp biến tấu các món ăn, “ Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày” được ra đời từ sự tâm huyết của đội ngũ đầu bếp yêu nghề kết hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã và đang đồng hành với người nội trợi hàng ngày qua các kênh truyền hình. Một số phát sóng của chương trình là một buổi chia sẻ về công thức món ăn một cách thiết thực và tận tâm từ các đầu bếp chuyên nghiệp.
TRANG WEB MÓN NGON MỖI NGÀY
Như là nguồn cảm hứng và là một phương tiện tham khảo đáng tin cậy giúp biến tấu các món ăn, “ Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày” được ra đời từ sự tâm huyết của đội ngũ đầu bếp yêu nghề kết hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã và đang đồng hành với người nội trợi hàng ngày qua các kênh truyền hình. Một số phát sóng của chương trình là một buổi chia sẻ về công thức món ăn một cách thiết thực và tận tâm từ các đầu bếp chuyên nghiệp.
MNMN PHIÊN BẢN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Như là nguồn cảm hứng và là một phương tiện tham khảo đáng tin cậy giúp biến tấu các món ăn, “ Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày” được ra đời từ sự tâm huyết của đội ngũ đầu bếp yêu nghề kết hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã và đang đồng hành với người nội trợi hàng ngày qua các kênh truyền hình. Một số phát sóng của chương trình là một buổi chia sẻ về công thức món ăn một cách thiết thực và tận tâm từ các đầu bếp chuyên nghiệp.
Hướng dẫn sử dụng website!