Tags: thit-kho

Tìm thấy 10 công thức
Thịt ba chỉ kho cam

Thịt ba chỉ kho cam

 • 4 người
 • 19
Bí nhồi thịt kho

Bí nhồi thịt kho

 • 4 người
 • 44
Thịt kho hạt dẻ

Thịt kho hạt dẻ

 • 4 người
 • 79
Thịt bò kho tàu

Thịt bò kho tàu

 • 4 người
 • 53
Tôm thịt kho măng

Tôm thịt kho măng

 • 4 người
 • 21
Thịt kho củ kiệu

Thịt kho củ kiệu

 • 4 người
 • 109
Thịt bò kho quế

Thịt bò kho quế

 • 4 người
 • 40
Thịt kho khổ qua tây

Thịt kho khổ qua tây

 • 4 người
 • 143
Thịt kho xốt tương

Thịt kho xốt tương

 • 4 người
 • 10