Tags: mon-kho

Tìm thấy 20 công thức
Đậu kho gừng

Đậu kho gừng

 • 4 người
 • 17
Bò kho chay

Bò kho chay

 • 4 người
 • 24
Rau củ kho mía

Rau củ kho mía

 • 4 người
 • 23
Cá chạch kho sả

Cá chạch kho sả

 • 4 người
 • 15
Sườn kho củ năng

Sườn kho củ năng

 • 4 người
 • 45
Gà nổ muối

Gà nổ muối

 • 4 người
 • 48
Bao tử kho xốt cay

Bao tử kho xốt cay

 • 4 người
 • 27
Nghêu kho gừng

Nghêu kho gừng

 • 4 người
 • 22
Bao tử cá kho tiêu

Bao tử cá kho tiêu

 • 4 người
 • 37
Sườn kinh đô

Sườn kinh đô

 • 4 người
 • 58
Mề gà kho thơm

Mề gà kho thơm

 • 4 người
 • 48
Vịt kho củ hũ dừa

Vịt kho củ hũ dừa

 • 4 người
 • 75
Cá chim kho gừng ớt

Cá chim kho gừng ớt

 • 4 người
 • 45