Tags: mon pho

Tìm thấy 8 công thức

Phở trộn

 • 4 người
 • 206

Phở bò bắp hoa

 • 4 người
 • 46

Phở xào

 • 4 người
 • 44

Phở bò

 • 4 người
 • 57

Phở chay

 • người
 • 43

Phở cuốn

 • 4 người
 • 231
Hướng dẫn sử dụng website!