Tags: ga-xao

Tìm thấy 9 công thức

Gà xào nấm

 • 4 người
 • 13
Gà xào vị Thái

Gà xào vị Thái

 • 4 người
 • 10
Gà xào xốt táo

Gà xào xốt táo

 • 4 người
 • 15
Gà xào ngũ sắc

Gà xào ngũ sắc

 • 4 người
 • 15
Gà xào cay

Gà xào cay

 • 4 người
 • 32
Gà xào tương hột

Gà xào tương hột

 • 4 người
 • 106