Tags: mon-ga

Tìm thấy 13 công thức
Gà cuộn rong biển

Gà cuộn rong biển

 • 4 người
 • 48
Gà nổ muối

Gà nổ muối

 • 4 người
 • 46
Gà rang muối

Gà rang muối

 • 4 người
 • 61
Gà hấp lá sen

Gà hấp lá sen

 • 4 người
 • 39
Đùi gà mật ong

Đùi gà mật ong

 • 4 người
 • 64
Gà viên chiên

Gà viên chiên

 • 4 người
 • 145
Gà nấu trái lê

Gà nấu trái lê

 • 4 người
 • 60
Gà nướng nồi đất

Gà nướng nồi đất

 • 4 người
 • 141