Tags: cu sen

Tìm thấy 6 công thức

Xôi tôm củ sen

  • 4 người
  • 74

Cá hấp củ sen

  • 4 người
  • 317

Gỏi củ sen

  • 4 người
  • 42

Củ sen chiên tôm

  • 4 người
  • 20