Tags: lau-ga

Tìm thấy 7 công thức

Lẩu gà cơm mẻ

 • 4 người
 • 18
Lẩu gà mắc khén

Lẩu gà mắc khén

 • 4 người
 • 13
Lẩu gà hầm sả

Lẩu gà hầm sả

 • 4 người
 • 39
Lẩu gà chua cay

Lẩu gà chua cay

 • 4 người
 • 36
Lẩu gà hành cần

Lẩu gà hành cần

 • 4 người
 • 13
Lẩu gà ớt hiểm

Lẩu gà ớt hiểm

 • 4 người
 • 135
Lẩu gà nấu giấm

Lẩu gà nấu giấm

 • 4 người
 • 33