Tags: thit bo kho

Tìm thấy 2 công thức

Thịt bò kho tàu

  • 4 người
  • 58

Thịt bò kho quế

  • 4 người
  • 43