Cháo nấm – Gà trộn é tía

Cháo nấm – Gà trộn é tía

É tía hay còn gọi là hương nhu có tính dược nóng ấm, có công dụng chữa bệnh cảm ho, phế quản,...