NỤ BÍ BỌC GIÒ SỐNG

NỤ BÍ BỌC GIÒ SỐNG

Mang hương vị quê hương lên mâm cơm nhà với món Nụ bí bọc giò sống chiên! Nụ bí bùi bùi, ngọt...